helsevekst1

Blåresept

Vi tar imot resepter og vedtak på sykepleieartikler/medisinsk utstyr innen:

 • urinlekkasje/inkontinens
 • diabetes
 • kateter
 • stomi
 • ernæring
 • brystproteser
 • kroniske sår
 • hoftebeskyttelse.

Vi bidrar også med medisinsk råd og veiledning.

Vi har oppgjørsavtale med HELFO, noe som innebærer at vi har konsesjon for å formidle sykepleieartikler og medisinsk utstyr på blå resept. Vi er 8 ansatte med varierende helsefaglig bakgrunn som står klare til å hjelpe deg.

Rekvisisjoner etter § 5-14 (BLÅRESEPTFORSKRIFTEN)

I forbindelse med utlevering av produkter på blåresept er det endel vanlige misforståelser som oppstår i forhold til eierskap, egenandeler, splitting av uttak o.l. Vi vil her prøve å belyse noen av momentene.

Alle punktene i dette dokumentet er gjennomgått med HELFO, som bekrefter riktigheten av tolkningen.

 • Alle blåresepter utstedt samme dag av samme lege, skal betraktes som en rekvisisjon og danne felles grunnlag for egenandelsberegning.
 • Det er pasienten som eier blåresepten, og som dermed bestemmer hvem som skal utlevere varer på grunnlag av denne.
 • Hjemmesykepleien har fullmakt til å håndtere resepten på vegne av personer som er innlemmet i den kommunale helsetjenesten.
 • Pasienten kan dele opp uttaket av sykepleieartikler og næringsmidler etter eget ønske.
 • Egenandelen betales kun en gang selv om man henter produktene flere steder og flere ganger innenfor samme 3-månedersperiode.
 • Det oppnås frikort når man har nådd maksimumsgrensen for egenbetaling.
 • Pr 1.januar 2014 er egenandel kr 520,- pr. 3 måneder.
 • Frikort oppnås ved ​c c c c 2 105,- kroner.
 • Frikort gir rett til å hente ut produkter ihht. blåresepten uten kostnader i gjeldende kalenderår.

Her finner du en informasjon om eResept: www.helsedirektoratet.no/it-helse/eresept

Lesmer om dine rettighetter i forhold til BLÅRESEPTEN

For å lese mer om dine rettigheter kan du klikke på Helfo-logoen nedenunder, så kommer du direkte til deres sider: